ZORG BURO LETITIA

Respect, liefde en waardering voor ouderen.

Onze dienstverlening

We zijn trots op ons uitgebreide pakket hoogwaardige zorg diensten.

Wij bieden dus zorg in blokken van 2 tot 24 uur per dag aan huis, en wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

Wij zijn actief in Tilburg/Waalwijk/Breda/Oisterwijk/Berkel-enschot en Sprang capelle. Wanneer iemand continu zorg nodig heeft kan 24 uurs verzorging aan huis een goede oplossing zijn. Dit kan zijn in een situatie waarbij een cliënt zich bevindt in een terminale fase of wanneer iemand palliatieve zorg of dementie heeft. In vele gevallen kunnen we de zorg binnen 24 uur voor u opstarten en wordt dan 24 uur per dag zorg bij u aan huis geleverd. Dit kan aangevraagd worden bij uw huisarts of zorgverzekeraar.

Indien u ons nodig heeft kan dit vanuit verschillende financiering stromen voor u vergoed worden, afhankelijk van uw indicatie. Past 24uurs zorg via ons bij uw situatie? Doe dan geheel vrijblijvend een aanvraag voor 24 uurs zorg via het contactformulier.

Onze dienstverlening is voor cliënten die zich o.a. in het volgende herkennen: heftige emoties/angst/boosheid/verdriet/onzekerheid. De cliënt wordt hierin uiteraard begeleidt door met diegene in gesprek te gaan of met de familie of verzorger.

De cliënt kan bijvoorbeeld ook levensmoe zijn om het feit van levensverlengende behandelingen of wel of geen reanimatie mogelijk is. Euthanasie of palliatieve sedatie zijn ingrijpende situaties en hierin kan de arts de patiënt informeren. Het nemen van zulke beslissingen doet de cliënt zelf met arts, afhankelijk van het ziektebeeld zal de cliënt steeds meer achteruit gaan en dan zullen steeds meer taken van de cliënt moeten worden overgenomen.

De cliënt gaat dan lichamelijk en psychisch achteruit en uiteindelijk te overlijden. De cliënt wil zich veilig voelen en weten dat hij of zij in goede handen is. Wij proberen te achterhalen wanneer en wat er nodig is doordat de cliënt zich veilig voelt. Om palliatieve zorg te kunnen bieden aan de cliënt zal misschien de woonomgeving aangepast moeten worden of hulpmiddelen aangeschaft moeten worden. Bij signalering kunnen we de arts, fysiotherapeut of ergotherapeut inschakelen.

Het is erg belangrijk dat de client op een goede manier afscheid kan nemen van zijn of haar naasten in het leven. Hoe dit afscheid eruit ziet is verschillend per cliënt, daarom is het belangrijk om hierover te praten met de cliënt om te onderzoeken waar de cliënt ondersteuning in nodig heeft. Nadat de cliënt is overleden praten we na met de betrokken zorgverleners om ervaring uit te wisselen. 

Laatste levensfase: De familie bij betrekken en voorstel waakmand: met verschillende hulpmiddelen die voor de terminale bewoner van belang kunnen zijn. De familie bepaalt zelf welke hulpmiddelen ze willen inzetten. Bijvoorbeeld een muziekje waar de stervende aan gehecht is.

Voor degene die waakt is een dekentje en een nekkussen ideaal, deze mensen zijn niet klok gericht. De ene dag loopt totaal anders dan de andere dag.

Chronische en terminale zorg:

Een terminale zorg houdt in dat er 24 uur overdag en 's nachts met alle zorg en aandacht de cliënt wordt omringd door een kleine team van zorgverleners. Wij sluiten geen langdurige contracten af, de 24 uurs zorg kunt u ter alle tijden stop zetten.

De cliënten krijgen ieder een vaste medewerker toegewezen wat zorgt voor een vertrouwd gevoel.

Wij bemiddelen tussen zzp'ers en cliënten, en begeleiden het contact met de zorgkantoren en zorgverzekeraars. Bent u benieuwd geworden naar wat wij kunnen betekenen voor terminale en chronische zieken? Lees dan snel verder, want wanneer je ouder wordt kan de behoefte aan zorg toenemen en dit kan tot gevolgen hebben dat de reguliere zorg niet meer genoeg ondersteuning kan bieden.

Herstel ondersteunende zorg:

Bij elk oriënterend gesprek wordt ook altijd de vraag gesteld wat de verwachtingen zijn en wat je talenten zijn. We houden rekening met herstel, diagnose en problematiek. 

Helpende plus: Onze bemiddeling richt zich op verschillende doelgroepen en situaties, dit kan zijn om mensen te ondersteunen en of te begeleiden in huis.

In een bepaalde fase kan huishoudelijk werk te zwaar zijn, of heeft u een ziekte waardoor u bepaalde klussen niet meer kunt doen. In dat geval kunt u onze hulp inroepen. Huishoudelijke verzorging wordt niet door het CIZ geïndiceerd, maar door de gemeente. Wij vragen huishoudelijke verzorging aan bij de gemeente aan afdeling WMO, en die beslissen of u in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp. Na de beslissing van de gemeente starten wij de zorg.

U bepaalt van welke aanbieder u de hulp + ondersteuning wilt ontvangen. Hieronder hebben wij een aantal opties namelijk: PGB / WLZ / WMO / ZUW. 

De CIZ onderzoekt of u voor de zorg in aanmerking komt.

PGB is als doel om mensen te helpen met chronische beperking of ziekte en heeft de mogelijkheid om zelf zorgverleners in te huren. Een PGB aanvraag kan bij de gemeente of bij uw zorgverzekeraar.

Voor de PGB kijkt men naar de eigen financiële situatie voor eigen bijdrage. Iedereen mag en kan PGB aanvragen en de CIZ bepaalt en controleert of u daadwerkelijk de zorg nodig heeft en voor hoelang. 

Bij PGB is een wat minder bekende vorm van vergoeding via de zorgverzekeraar, hierbij bent u zelf budget houder van het voor u beschikbare bedrag wat u aan de zorg mag uitgeven volgends de zorgverzekeraar. Afhankelijk van de indicatie krijgt u zelf het beheer over een potje met geld en dit geld mag worden ingezet voor uw zorg.


WLZ = Wet Langdurige Zorg: Dit bestaat uit huishoudelijke hulp met hulpverleners aanvraag bij de gemeente via de PGB. Dit zijn ouderen die voor een lange periode zorg nodig hebben. 24 uurs verzorging bijvoorbeeld door chronische aandoeningen.


WMO = Wet Maatschappelijke Ondersteuning: Deze wet is erop gericht dat men zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Dit kan aangevraagd worden bij uw gemeente, en vanuit de gemeente zou er een budget voor u kunnen worden vrijgemaakt voor thuiszorg.

Type zorg: verpleegkundige zorg, palliatieve/terminale zorg, en persoonlijke zorg.

Verpleegkundige zorg: Een verpleegkundige zorg bestaat o.a. uit het verzorgen van wonden, stoma, en diabeteszorg. Wij komen bij u thuis in uw eigen vertrouwde omgeving om u te verzorgen. 

Persoonlijke zorg: Als u hulp nodig heeft in uw dagelijks ritme dan kunt u kiezen voor persoonlijke zorg. Hierbij helpen wij u met o.a. douchen/aankleden/eten en het toedienen van medicatie.

Palliatieve/terminale zorg: Naast de noodzakelijke zorg leggen wij ook contacten met artsen en informeren wij u wanneer u medische vragen heeft en denken wij mee aan pijnbestrijding.

Herstel ondersteunend zorg: Bij elke oriënterend gesprek wordt ook altijd de vraag gesteld wat de verwachtingen zijn en waarmee we rekening moeten houden qua diagnose en problematiek. We kijken niet alleen naar de moeilijke kant maar juist naar het gezonde stuk.

We streven ernaar dat u dezelfde zorgverlener krijgt alleen kan het zo zijn dat bij plotselinge ziekte of vakantie een vervanger zal worden geplaatst bij de desbetreffende cliënt Het kan ook voorkomen dat er tussen u en de zorgverlener geen juiste match is, dat het voor om wat voor reden dan ook niet klikt, in dat geval zal ons zorg buro zorgen voor vervanging.

Vul het onderstaande formulier in voor meer informatie over onze diensten, tarieven en vergoedingen.